Ảnh xưa hiếm có về cầu Long Biên của Hà Nội

Cầu Long Biên lúc đang được thi công, chợ cóc họp dưới gầm cầu, chuyển tàu hỏa qua cầu… là những hình ảnh lịch sử ít người biết về cầu Long Biên nổi tiếng của Hà Nội thuở xa xưa. Ảnh xưa của cầu Long Biên Một hình ảnh hiếm có về cầu Long Biên lúc đang được thi...