Ba bức tranh Việt bán hơn 22 tỉ đồng

Bức tranh lụa “L’atelier de broderie Bức tranh lụa “L’atelier de broderie” (Xưởng thêu) của họa sĩ Lương Xuân Nhị (1913-2006), bức tranh sơn dầu “Le vieux du village de Kim Liên” (Ông già Kim Liên) của Nguyễn Nam Sơn và bức bình phong sơn...