Thanh niên tụ tập đánh bài vui xuân, có bị xử lý?

Tết đến, thanh niên xóm tôi hay tụ tập đánh bài. Cho tôi hỏi nếu đánh bài với giá trị tiền nhỏ, mang tính chất vui là chính thì có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có bị xử lý như nào? Bạn đọc Lê Mừng (Bù Đăng, Bình Phước). Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM,...