Đường sắt Việt Nam tăng hàng trăm chuyến tàu

Ngành đường sắt quyết định tăng thêm hàng trăm chuyến tàu Bắc-Nam và tàu địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Việt Hùng  Ngành đường sắt sẽ tăng cường hàng trăm đoàn tàu Bắc-Nam và tàu địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5...