Thả hoa đăng tại chùa Hương – Nét văn hóa đẹp

(ĐCSVN) – Lễ hội chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Việt. Lễ hội Chùa Hương kéo dài suốt ba tháng mùa xuân, được xem là lễ hội dài nhất Việt Nam, nhưng ngày Khánh đản Bồ tát Quán Thế...