Gian nan đường vào Thác 50 – Thác Én

Theo lối đường mòn trên cánh rừng già dài hơn hai cây số đó là thác 50 (Thác Én) vẫn miệt mài chảy, nước trắng xóa quanh năm, hơi nước lan tỏa khắp cả một vùng tạo nên cầu vồng 7 sắc giữa đại ngàn. Khu vực thác Én đẹp như tranh vẽ Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng...