Khám phá bí ẩn dưới đáy Sơn Đoòng

 Hang động Sơn Đoòng Gần 30 năm qua, Quảng Bình có hơn 300 hang động được phát hiện và khám phá nhưng chủ yếu là hang khô và hang có sông ngầm.   Nước ngầm trong động Tú Làn Chưa có sự khảo sát các hang ngầm, sông ngầm bên dưới lòng đất, bên dưới các hang động....