Phê duyệt quy hoạch xây dựng KDL quốc gia Mẫu Sơn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 557/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đến năm 2040. Theo quyết định, mục tiêu nhằm phát triển KDL quốc gia Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng,...