Nước me thức uống giải khát

Nước me thức uống giải khát  Nước me không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn là thức uống giải khát. Dưới đây là hướng dẫn cách làm nước đá me của anh Nguyễn Đức   Anh Hiển cho biết, nhà anh thường làm nước mát như: nước thanh trà, nước mơ… để giải khát cho...