11 điều kỳ lạ chỉ có ở đất nước mặt trời mọc

Nếu đã đến Nhật Bản, bạn chắc hẳn sẽ được trải nghiệm những thứ chỉ có ở đất nước mặt trời mọc này. 1. Công việc đẩy người vào trong tàu điện ngầm   Tàu điện ngầm Nhật Bản có rất nhiều hành khách trong giờ cao điểm đến nỗi có công việc đặc biệt là đẩy người vào trong...