Gần 8 triệu người chết mỗi năm do thuốc lá

Tác hại của thuốc lá: Thuốc lá cướp đi sinh mạng của 8 triệu người mỗi năm trên thế giới, trong đó một triệu người vô tội bởi hút thuốc thụ động. Công bố số liệu này tại mit tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá sáng 26/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn...