Tòa nhà cao nhất thế giới sắp mất ngôi

Burj Khalifa, tòa nhà 830m hiện đang giữ vị trí cao nhất thế giới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, kỷ lục này sẽ bị thay thế bởi những tòa tháp khác. Trung tâm quốc tế Shimao Thâm Quyến – Hồng Kông – Trung Quốc Dự kiến cao đến 700m, tòa nhà thuộc sở hữu của...