Thương hiệu vang Đà Lạt và sự phát triển

Hành trình ‘vượt khó’ với cây nho của những người làm ra thương hiệu vang Đà Lạt và sự phát triển Khác biệt với nho ăn trái vốn được bán và trồng phổ biến ở Việt Nam, nho làm rượu vang là câu chuyện dài về sự khó tính, đỏng đảnh và đòi hỏi cao của loại cây...