Tiền chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Thế nhưng, vẫn có nhiều người “quên” hoặc cứ lẫn lộn

“Tiền để làm gì? Tiền nhiều làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”. Đó là phát biểu của “vua” cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa ly hôn gây “bão” dư luận mấy ngày qua. Nhầm lẫn giá trị của đồng tiền Thật ra, ông Vũ đặt...