Đẹp ngỡ ngàng mùa bướm rừng Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương Tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, từng đàn bướm tại vườn quốc gia Cúc Phương như bừng tỉnh giấc, bay ra khỏi tán cây rừng, dập dìu dưới nắng, tụ thành từng đàn lớn đậu trên mặt đất. Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn...