10 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2019

Bloomberg mới đưa ra xếp hạng 10 hãng hàng không tốt và tệ nhất thế giới năm 2019. Singapore Airlines lần thứ hai liên tiếp là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Đứng đầu là Singapore Airlines với đánh giá không ngừng cải thiện chất lượng từ khu vực hạng nhất, ghế phổ...