Những câu nói hay về đàn ông nhu nhược

Có những câu nói hay về đàn ông nhu nhược đơn thuần chỉ cho vui, nhưng cũng có những câu nói khiến bạn phải suy ngẫm nếu bản thân rơi vào trường hợp đó. Khi phụ nữ yêu nhầm một người đàn ông nhu nhược, yêu sai có thể làm lại từ đầu. Khi phụ nữ lấy nhầm một người đàn...