13 sự thật ít ai biết về quốc gia hạnh phúc Bhutan

 Đất nước bí ẩn và đẹp như tranh vẽ nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc này đã đóng cửa với khách du lịch cho đến năm 1974. Ngày nay, mọi người đã sẵn sàng trải qua nhiều thủ tục để đến Bhutan 1.Không có truyền hình và internet   Ở Bhutan, TV và internet đã chính thức...